TRÉNINK

Trénink s osobním trenérem

Stručná charakteristika

Cvičíte zdravě, efektivně a dostaňte ze sebe maximální výkon pod odborným dohledem profesionála. Výběr místa (domov, kancelář, zahrada, park, les, atd.) a času je plně na vás. Na cvičení potřebujete cca 2×2 metry prostoru a 60 minut volného času. Veškeré tréninkové pomůcky přiveze trenér. Po první návštěvě trenér určí, jaké svaly protahovat a které posilovat, aby trénink vedl k odstranění nežádoucích svalových dysbalancí, které mohou vznikat i nevhodně a neodborně sestaveným tréninkem. Před návštěvou trenéra je však vhodné vyplnit požadovaný formulář. Doprava po Praze zdarma.

Tréninková filozofie

Trenér klade důraz především na zdravotní aspekt a správné provedení techniky při cvičení. Snahou je, aby cvičení bylo zábavné, rozmanité a vedlo přirozenou cestou k cíli klienta. Snažíme se poskytnout kompletní diagnostiku pohybového aparátu a tělesného složení. Na základě této diagnostiky trenér určí další postup spolupráce. Připravený a vedený trénink přirozenou cestou je pro nás na prvním místě.

Tréninkové metody

Vycházíme z přirozeného funkčního tréninku. Zařazujeme atletickou abecedu a její modifikace, core trénink (posílení tělesného jádra), posilování s vlastním tělem, posilování s balančními pomůckami a načiním (obouruční a jednoruční činky, závěsný posilovací systém, expandéry, posilovací gumy, gymnastický míč, balanční podložku Bosu, aerobic step, Blackroll, kettlebell, zátěžové manžety, Aquahit, bradla, Flowin). Po zátěži zařazujeme i asistovaný strečink a sportovní masáž (na vyžádání). Lze monitorovat i krevní tlak a srdeční puls během zátěže.

Služba zahrnuje

 • Diagnostiku pohybového aparátu
 • Analýzu tělesného složení pomocí diagnostické váhy Tanita
 • Elektronické zaslání formuláře tělesného složení ve formátu PDF
 • Využití všech dostupných pomůcek a náčiní
 • Sestavení tréninkového plánu vycházejícího z diagnostiky a vašich cílů
 • Systematickou realizaci tréninku pod vedením trenéra dle vašich časových možností
 • Průběžnou aktualizaci tréninkového plánu dle vašich pokroků v tréninku

Doporučuji využít spolu s osobním tréninkem i výživové poradenství pro rychlejší dosažení vašich cílů.

Tréninkový plán

Tréninkový plán je základní stavební kámen, který vede k rychlejšímu dosažení vašich tréninkových cílů. Plán je sestaven systematicky a bere v úvahu vaše individuální požadavky a problémy. Trenér vám pomůže najít přirozenou, účinnou a rychlou cestu k vašim cílům. Na základě podrobné anamnézy, individuálního přístupu, zhodnocení vašeho pohybového aparátu a tělesného složení vám trenér zhotoví tréninkový plán přesně na míru.

Postup spolupráce

Sestavení plánu se obvykle skládá ze dvou osobních návštěv trenéra. Při první návštěvě trenér provede anamnézu, zjistí aktuální stav pohybového aparátu a tělesného složení. Na základě diagnostiky trenér určí jaké svaly protahovat a které posilovat, aby trénink vedl k odstranění nežádoucích svalových dysbalancí, které mohou vznikat i nevhodně a neodborně sestaveným tréninkem. Při druhé návštěvě trenér přinese tréninkový plán, který vám představí a provede následnou korekci techniky pohybu. Trenér s vámi projde všechny cviky, vysvětlí jak daný pohyb správně provést a jak při cvičení správně dýchat. Tréninkový plán je sestaven na jeden měsíc. Po této době se většinou tělo adaptuje na stanovenou zátěž a je potřeba tréninkový plán obměnit, aby nedocházelo ke stagnaci, ale ke zlepšování a přibližování se k tréninkovým cílům.

Služba zahrnuje

 • Dvě návštěvy trenéra
 • Sestavení tréninkového plánu vycházejícího z vašich cílů a diagnostiky
 • Diagnostiku pohybového aparátu
 • Analýzu tělesného složení pomocí diagnostické váhy Tanita
 • Tréninkový plán sestavený na měsíc
 • Praktickou ukázku a korekci vašeho provedení cviků
 • Změnu tréninkového plánu a provedení další diagnostiky dle dohody s trenérem

Doporučuji využít spolu s tréninkovým plánem i výživové poradenství pro rychlejší dosažení vašich cílů.